LØNSATSER FOR LÆGESEKRETÆR
I ALMEN PRAKSIS
PR. 01-10-2017

Overenskomst for HK/privat og PLA

VagttypeSats

Timeløn
Dagtimer176,97
Aften-/nattimer176,97
Søgnehelligdag dagtimer176,97
Søgnehelligdag aften-/nattimer176,97
Overarbejdstimer dag176,97
Overarbejdstimer aften/nat176,97

Specielle tillæg
Kitteltillæg1,79

Sygdom og barsel
Sygedagpenge116,22
Løn under graviditetsor116,22