LØNSATSER FOR LÆGESEKRETÆR
I ALMEN PRAKSIS
PR. 01-01-2017

Overenskomst for HK/privat og PLA

VagttypeSats

Timeløn
Dagtimer176,46
Aften-/nattimer176,46
Søgnehelligdag dagtimer176,46
Søgnehelligdag aften-/nattimer176,46
Overarbejdstimer dag176,46
Overarbejdstimer aften/nat176,46

Specielle tillæg
Kitteltillæg1,78

Sygdom og barsel
Sygedagpenge114,73
Løn under graviditetsorlov114,73