LØNSATSER FOR LÆGEVIKAR
PR. 01-10-2017

Overenskomst for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling

VagttypeSats

Timeløn
Dagtimer170,01
LPK pension (1,80%)3,06
Aften-/nattimer170,01
LPK pension (1,80%)3,06

Holdtjeneste
Holdtillęg24,16

Sygdom og barsel
Sygedagpenge114,73
Løn under graviditetsor114,73