LØNSATSER FOR LÆGEVIKAR
PR. 01-01-2017

Overenskomst for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling

VagttypeSats

Timeløn
Dagtimer169,52
LPK pension (1,80%)3,05
Aften-/nattimer169,52
LPK pension (1,80%)3,05

Holdtjeneste
Holdtillęg24,09

Sygdom og barsel
Sygedagpenge114,73
Løn under graviditetsor114,73