LØNSATSER FOR SPV OG VT
(EKSKL. SLAGELSE SYGEHUS)
PR. 01-01-2017

Overenskomst for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør

VagttypeSPVVT

Timeløn
Dagtimer149,42155,79
LPK pension (2,08%)3,113,24
Aften-/nattimer161,43168,31
LPK pension (2,08%)3,363,50
Søgnehelligdag dagtimer298,84311,58
Søgnehelligdag aften-/nattimer310,85324,10
Overarbejdstimer dag224,13233,69
Overarbejdstimer aften/nat236,14246,21

Tillæg
Nattillæg27,2727,27
Lørdagstillæg32,3932,39
Søndagstillæg74,7177,9
Weekendtillæg32,3932,39

Specielle tillæg
Kitteltillæg1,781,78
Psyktillæg3,833,83
Hjemmetillæg2,372,37
Udrykningsgodtgørelse145,15145,15
Køletillæg dag37,3638,95
Køletillæg aften/nat40,3642,08
Køletillæg søgnehelligdag56,0358,42
Isolationstillæg dag37,3638,95
Isolationstillæg aften/nat40,3642,08
Isolationstillæg søgnehelligdag56,0358,42

Holdtjeneste
Holdtillæg24,0924,09
Funktionstillæg A6,23-   
Funktionstillæg B13,60-   
Funktionstillæg C-   7,38

Sygdom og barsel
Sygedagpenge114,73114,73
Løn under graviditetsor114,73114,73