LØNSATSER FOR SPV OG VT
PÅ SLAGELSE SYGEHUS
PR. 01-01-2017

Overenskomst for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør

VagttypeSPVVT

Timeløn
Dagtimer145,19151,29
LPK pension (2,08%)3,023,15
Aften-/nattimer156,78163,36
LPK pension (2,08%)3,263,40
Søgnehelligdag dagtimer290,38302,58
Søgnehelligdag aften-/nattimer301,97314,65
Overarbejdstimer dag217,79226,94
Overarbejdstimer aften/nat229,38239,01

Tillæg
Nattillæg27,2727,27
Lørdagstillæg32,3932,39
Søndagstillæg72,675,65
Weekendtillæg32,3932,39

Specielle tillæg
Kitteltillæg1,781,78
Psyktillæg3,833,83
Hjemmetillæg2,372,37
Udrykningsgodtgørelse145,15145,15
Køletillæg dag36,3037,82
Køletillæg aften/nat39,2040,84
Køletillæg søgnehelligdag54,4556,73
Isolationstillæg dag36,3037,82
Isolationstillæg aften/nat39,2040,84
Isolationstillæg søgnehelligdag54,4556,73

Holdtjeneste
Holdtillæg24,0924,09
Funktionstillæg A6,23-   
Funktionstillæg B13,60-   
Funktionstillæg C-   7,38

Sygdom og barsel
Sygedagpenge114,73114,73
Løn under graviditetsor114,73114,73