LØNSATSER FOR SPV OG VT
PÅ SLAGELSE SYGEHUS
PR. 01-10-2017

Overenskomst for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør

VagttypeSPVVT

Timeløn
Dagtimer145,61151,72
LPK pension (2,08%)3,033,16
Aften-/nattimer157,23163,83
LPK pension (2,08%)3,273,41
Søgnehelligdag dagtimer291,22303,44
Søgnehelligdag aften-/nattimer302,84315,55
Overarbejdstimer dag218,42227,58
Overarbejdstimer aften/nat230,04239,69

Tillæg
Nattillæg27,3527,35
Lørdagstillæg32,4932,49
Søndagstillæg72,8175,86
Mandagstillæg32,4932,49

Specielle tillæg
Kitteltillæg1,791,79
Psyktillæg3,843,84
Hjemmetillæg2,382,38
Udrykningsgodtgørelse145,57145,57
Køletillæg dag36,4037,93
Køletillæg aften/nat39,3140,96
Køletillæg søgnehelligdag54,6056,90
Isolationstillæg dag36,4037,93
Isolationstillæg aften/nat39,3140,96
Isolationstillæg søgnehelligdag54,6056,90

Holdtjeneste
Holdtillæg24,1624,16
Funktionstillæg A6,25-   
Funktionstillæg B13,64-   
Funktionstillæg C-   7,41
Rådighedstjeneste49,9552,08
Holdlederhonorar pr. mdr.1346,241346,24

Sygdom og barsel
Sygedagpenge116,22116,22
Løn under graviditetsor116,22116,22