LØNSATSER FOR LÆGESEKRETÆR
I ALMEN PRAKSIS
PR. 01-01-2022

Overenskomst for HK/privat og PLA

VagttypeSats

Timeløn
Dagtimer187,66
Aften-/nattimer187,66
Søgnehelligdag dagtimer187,66
Søgnehelligdag aften-/nattimer187,66
Overarbejdstimer dag187,66
Overarbejdstimer aften/nat187,66

Specielle tillæg
Kitteltillæg1,89

Sygdom og barsel
Sygedagpenge120,68
Løn under graviditetsorlov120,68