LØNSATSER FOR LÆGESEKRETÆR
I ALMEN PRAKSIS
PR. 01-06-2022

Overenskomst for HK/privat og PLA

VagttypeSats

Timeløn
Timeløn196,2

Specielle tillæg
Kitteltillæg1,91

Holdtjeneste
Holdtillæg28,02
Holdlederhonorar pr. mdr.1433,04

Sygdom og barsel
Sygedagpenge120,68