LØNSATSER FOR LÆGESEKRETÆR
I ALMEN PRAKSIS
PR. 01-01-2024

Overenskomst for HK/privat og PLA

VagttypeSats

Timeløn
Timeløn198,93

Specielle tillæg
Kitteltillæg1,96

Holdtjeneste
Holdtillæg28,88
Holdlederhonorar pr. mdr.1477,12

Sygdom og barsel
Sygedagpenge126,89