LØNSATSER FOR LÆGEVIKAR
PR. 01-04-2022

Overenskomst for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling

VagttypeSats

Timeløn
Timeløn180,96
LPK pension (5,63%)10,19

Tillæg
Overtidstillæg90,49

Specielle tillæg
Ulempetillæg Lille67,84
Ulempetillæg Stort105,08

Holdtjeneste
Holdtillæg28,02
Holdlederhonorar pr. mdr.1433,04

Sygdom og barsel
Sygedagpenge120,68