LØNSATSER FOR LÆGEVIKAR
PR. 01-01-2024

Overenskomst for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling

VagttypeSats

Timeløn
Timeløn186,53
LPK pension (5,63%)10,50

Tillæg
Overtidstillæg93,27

Specielle tillæg
Ulempetillæg Lille69,93
Ulempetillæg Stort108,32

Holdtjeneste
Holdtillæg28,88
Holdlederhonorar pr. mdr.1477,12

Sygdom og barsel
Sygedagpenge126,89