LØNSATSER FOR SPV OG VT
(EKSKL. SLAGELSE SYGEHUS)
PR. 01-04-2022

Overenskomst for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør

VagttypeSPVVT

Timeløn
Timeløn159,92166,72
LPK pension (6,4%)10,2310,67

Tillæg
Aften-/nattillæg49,3949,39
Lørdagstillæg34,5834,58
Mandagstillæg34,5834,58
Søndagstillæg79,9683,36
Søgnehelligdagstillæg159,92166,72
Overtidstillæg79,9683,36

Specielle tillæg
Kitteltillæg1,911,91
Psyktillæg4,094,09
Hjemmetillæg2,532,53
Udrykningsgodtgørelse154,96154,96
Køle-/varmetillæg39,9841,68
Isolationstillæg39,9841,68

Holdtjeneste
Holdtillæg28,0228,02
Holdlederhonorar pr. mdr.1433,041433,04
Rådighedstillæg VT-55,57
Funktionstillæg A6,65-
Funktionstillæg B14,52-
Funktionstillæg C-7,89

Sygdom og barsel
Sygedagpenge120,68120,68
Løn under graviditetsorlov120,68120,68