LØNSATSER FOR SPV OG VT
PÅ SLAGELSE SYGEHUS
PR. 01-10-2023

Overenskomst for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør

VagttypeSPVVT

Timeløn
Timeløn160,73167,44
LPK pension (6,4%)10,2910,72

Tillæg
Aften-/nattillæg50,9150,91
Lørdagstillæg35,6535,65
Mandagstillæg35,6535,65
Søndagstillæg80,3783,72
Søgnehelligdagstillæg160,73167,44
Overtidstillæg80,3783,72

Specielle tillæg
Kitteltillæg1,961,96
Psyktillæg4,214,21
Hjemmetillæg2,612,61
Udrykningsgodtgørelse159,72159,72
Køle-/varmetillæg40,1841,86
Isolationstillæg40,1841,86

Holdtjeneste
Holdtillæg28,8828,88
Holdlederhonorar pr. mdr.1477,121477,12
Funktionstillæg A6,86-
Funktionstillæg B14,97-
Funktionstillæg C-8,13

Sygdom og barsel
Sygedagpenge122,97122,97
Løn under graviditetsorlov122,97122,97