LØNSATSER FOR SPV OG VT
PÅ SLAGELSE SYGEHUS
PR. 01-01-2022

Overenskomst for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør

VagttypeSPVVT

Timeløn
Dagtimer155,00161,50
LPK pension (6,23%)9,6610,06
Aften-/nattimer167,37174,39
LPK pension (6,23%)10,4310,86
Søgnehelligdag dagtimer310,00323,00
Søgnehelligdag aften-/nattimer322,37335,89
Overarbejdstimer dag232,50242,25
Overarbejdstimer aften/nat244,87255,14

Tillæg
Nattillæg29,1129,11
Lørdagstillæg34,5834,58
Søndagstillæg77,580,75
Mandagstillæg34,5834,58

Specielle tillæg
Kitteltillæg1,911,91
Psyktillæg4,094,09
Hjemmetillæg2,532,53
Udrykningsgodtgørelse154,96154,96
Køletillæg dag38,7540,38
Køletillæg aften/nat41,8443,60
Køletillæg søgnehelligdag58,1360,56
Isolationstillæg dag38,7540,38
Isolationstillæg aften/nat41,8443,60
Isolationstillæg søgnehelligdag58,1360,56

Holdtjeneste
Holdtillæg28,0228,02
Funktionstillæg A6,65-   
Funktionstillæg B14,52-   
Funktionstillæg C-   7,89
Rådighedstjeneste51,6753,83
Holdlederhonorar pr. mdr.1433,041433,04

Sygdom og barsel
Sygedagpenge120,68120,68
Løn under graviditetsorlov120,68120,68