LØNSATSER FOR SPV OG VT
PÅ SLAGELSE SYGEHUS
PR. 01-04-2021

Overenskomst for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør

VagttypeSPVVT

Timeløn
Dagtimer154,51160,99
LPK pension (6,23%)9,6310,03
Aften-/nattimer166,84173,84
LPK pension (6,23%)10,3910,83
Søgnehelligdag dagtimer309,02321,98
Søgnehelligdag aften-/nattimer321,35334,83
Overarbejdstimer dag231,77241,49
Overarbejdstimer aften/nat244,10254,34

Tillæg
Nattillæg29,0229,02
Lørdagstillæg34,4834,48
Søndagstillæg77,2680,5
Mandagstillæg34,4834,48

Specielle tillæg
Kitteltillæg1,901,90
Psyktillæg4,074,07
Hjemmetillæg2,532,53
Udrykningsgodtgørelse154,47154,47
Køletillæg dag38,6340,25
Køletillæg aften/nat41,7143,46
Køletillæg søgnehelligdag57,9460,37
Isolationstillæg dag38,6340,25
Isolationstillæg aften/nat41,7143,46
Isolationstillæg søgnehelligdag57,9460,37

Holdtjeneste
Holdtillæg27,9327,93
Funktionstillæg A6,63-   
Funktionstillæg B14,47-   
Funktionstillæg C-   7,86
Rådighedstjeneste51,5053,66
Holdlederhonorar pr. mdr.1428,531428,53

Sygdom og barsel
Sygedagpenge120,54120,54
Løn under graviditetsor120,54120,54