LØNSATSER FOR SPV OG VT
PÅ SLAGELSE SYGEHUS
PR. 01-04-2022

Overenskomst for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør

VagttypeSPVVT

Timeløn
Timeløn155,93162,44
LPK pension (6,4%)9,9810,40

Tillæg
Aften-/nattillæg49,3949,39
Lørdagstillæg34,5834,58
Mandagstillæg34,5834,58
Søndagstillæg77,9781,22
Søgnehelligdagstillæg155,93162,44
Overtidstillæg77,9781,22

Specielle tillæg
Kitteltillæg1,911,91
Psyktillæg4,094,09
Hjemmetillæg2,532,53
Udrykningsgodtgørelse154,96154,96
Køle-/varmetillæg38,9840,61
Isolationstillæg38,9840,61

Holdtjeneste
Holdtillæg28,0228,02
Holdlederhonorar pr. mdr.1433,041433,04
Funktionstillæg A6,65-
Funktionstillæg B14,52-
Funktionstillæg C-7,89

Sygdom og barsel
Sygedagpenge120,68120,68
Løn under graviditetsorlov120,68120,68